Jumali, S.Pd
NIK: 3309092410670001
NIP: 196710242006041005
NUPTK: 6356745648200003
Jenis Kelamin: laki-laki
T.T.L: Boyolali,24 Oktober 1967
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana (S1)
Jurusan: P .MIPA Matematika
Status: PNS
Jenis GTK: GURU MAPEL
Alamat : Bangak kampung,Batan,Banyudono,Boyolali

081329340067
Jumalispd1967@gmail.com